Subsidies

Te lang is kunst- en cultuurbeleid vooral subsidiebeleid geweest. Samen met het bedrijfsleven moet meerwaarde gezien en gevonden worden opdat cultuuruitingen kunnen rekenen op draagvlak in de lokale gemeenschap. De gemeentelijke subsidie voor deze culturele evenementen bestaat uit facilitering (bijvoorbeeld in de openbare ruimte) en uit korte aanjaagsubsidies. Kleine culturele initiatieven die zichtbaar of te bezoeken zijn voor de inwoners van de stad, kunnen in aanmerking komen voor een opstartsubsidie van maximaal 2 jaar. Het CDA wil dat er niet bezuinigd wordt op subsidies binnen het sociaal domein (sociaal zwakkeren).

Met gesubsidieerde instellingen worden vooraf op basis van meetbare doelstellingen heldere budgetafspraken gemaakt over de uit te voeren taken.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.