Thuis wonen

Mensen die zorg nodig hebben blijven langer thuis wonen. Bij voorkeur in de eigen wijk. Het CDA wil de aanpassing van particuliere woningen vereenvoudigen en de blijverslening introduceren. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.