Verenigingen en inzamelingsinitiatieven

Het CDA stimuleert het inzamelen door verenigingen van oud papier en kleding,  ten bate van de vereniging. Bezien wordt of we dit initiatief, dat in Vinkel en Nuland al toepassing vindt, integraal in ’s-Hertogenbosch kunnen invoeren.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.