Vergunningen

Vergunningen worden sneller afgegeven. Een aantal concretevergunningen wordt afgeschaft of versimpeld: (i) de terrasvergunning. Als die, na overleg met omwonenden, eenmaal is verleend kan die voor onbepaalde tijd worden verstrekt. Indien bij handhaving overtreding wordt geconstateerd leidt dit tot intrekking van de vergunning. Daarnaast is geen terrasvergunning meer nodig om één simpel bankje, tafeltje of stoel buiten te zetten. Hier mag gewoon een consumptie op worden genuttigd. (ii) De Bibob-toets is een middel om de (criminele) achtergrond van exploitanten en financiers te onderzoeken en ongewenste ondernemers en financiers uit de horeca te weren. Het CDA vindt dat we ondernemers die al bekend zijn bij de gemeente niet onnodig lastig moeten vallen met een toets bij de verlening van een nieuwe vergunning of voor een tweede of derde bedrijf.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.