Vermogen / belangen / aandelen

Bij extra inkomsten verkregen uit de verkoop van belangen (bijv. aandelen Essent ) dienen allereerst de in de begroting geraamde structurele inkomsten uit het dividend te worden gewaarborgd. De overblijvende middelen worden ingezet in investeringen die een bijdrage leveren aan de structurele verbetering van de stad.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.