Welstandseisen

Het CDA wil z.s.m. de welstandseisen ingrijpend vereenvoudigen en het nut en de noodzaak van de Welstandscommissie heroverwegen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.