Werkloosheid

De economie trekt aan; veel mensen hebben nog geen baan. We zetten in op omscholing naar veelgevraagde functies, zoals ambachten, zorg-, data- en IT-gerelateerde beroepen. Met extra aandacht voor de groep 50-plussers. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.