ZZP’ers

Het CDA ziet ZZP’ers als beginnende bedrijven en als werkgelegenheidsverschaffers van de toekomst. Het CDA wil ZZP’ers extra ondersteunen met de volgende concrete maatregelen: (i) Bestemmingsplan: voor ZZP’ers wordt het in de bestemmingsplannen makkelijker gemaakt om een eigen bedrijf aan huis te vestigen of met elkaar een pand te betrekken. (ii) Vrijstelling lokale belasting: Startende MKB’ers en ZZP’ers worden de eerste twee jaar vrijgesteld van precario belasting en reclamebelasting. (iii) ‘ZZP herberg’:  in het ondernemershuis zijn minimaal 40 flexibele werkplekken en een aantal vergaderruimten aanwezig. Startende ZZP’ers kunnen hier gedurende de eerste 18 maanden van hun bedrijf gratis gebruik van maken.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.