Ledenvergadering 6 september 2017

Bestuur, fractie en wethouder nodigen u uit voor een ledenraadpleging op woensdag 6 september

Op deze avond willen wij op geanimeerde wijze met elkaar in gesprek over de toekomst van onze gemeente. 

Het gaat enerzijds over uw ideeën over het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 en anderzijds over uw opvattingen over de vorm van samenwerking in het Land van Cuijk. 

 Met betrekking tot dat laatste een toelichting: binnenkort komt adviesbureau Berenschot hierover met een advies aan alle raden in het Land van Cuijk. Gepland is dat op 20 september dit in alle gemeenteraden van het Land van Cuijk wordt behandeld. 

Als bestuur en fractie zijn wij van mening dat wij hierover met de leden in gesprek moeten, omdat hier mogelijk gesproken wordt over het al dan niet voortbestaan van de gemeente Sint Anthonis. 

De avond wordt begeleid door een neutrale procesbegeleider van buiten onze gemeente, namelijk de heer Stijn Steenbakkers, lid van Provinciale Staten CDA Noord-Brabant.

 Het programma voor deze avond: 

  • 19.45 – 20.00 uur Inloop en ontvangst;
  • 20.00 uur  Opening door voorzitter;
  • 20.00 – 20.15 uur Samenvatting en conclusies uit rapport Berenschot;
  • 20.15 – 20.45 uur Rondje door de zaal: de leden aan het woord over het Berenschot rapport;
  • 20.45 – 21.15 uur Discussie met de fractie;
  • 21.15 – 21.30 uur Pauze;
  • 21.30 – 22.00 uur Brainstorm over het verkiezingsprogramma onder begeleiding van de programmacommissie; het gaat om het verzamelen van uw ideeën per dorp. De programmacommissie verwerkt deze in het verkiezingsprogramma en een overzicht per dorp. Tijdens de ALV op 24 oktober stellen de leden het definitieve programma vast (noteer deze alvast in uw agenda!);
  • 22.00 uur Afsluiting door voorzitter.

Het volledige rapport met bijlagen kunt u lezen op: http://www.landvancuijk.nl/gemeente/documenten/. Dit is een omvangrijk rapport van 128 pagina’s. Wij kunnen niet van elk CDA lid verlangen, dat u hier volledig kennis van neemt.

Voor een goede voorbereiding op 6 september as raden wij u wel aan de Conclusies en aanbevelingen door te nemen. Deze kunt u downloaden via deze link via onze website.  

Graag tot woensdag 6 september in Dorpshuus  ’t Leker  – Stippent 2a - Ledeacker

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.