15 juli 2021

1ste Kamer stemt in met herindeling Land van Cuijk

Eerste Kamer stemt in met herindelingswet: Gemeente Land van Cuijk is per 1 januari 2022 een feit.

(bron: www.gemeentelandvancuijk.nl)

De Eerste kamer heeft dinsdag 13 juli ingestemd met de herindelingswet voor gemeente Land van Cuijk. Het is nu dus officieel: per 1 januari 2022 vormen de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis samen de nieuwe gemeente Land van Cuijk. 

Een bijzonder traject

Het traject dat is afgelegd om hiertoe te komen, mag gerust bijzonder worden genoemd.  Op 26 maart 2020 hebben de - toen 4 - gemeenteraden Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis het herindelingsontwerp vastgesteld. Dit herindelingsontwerp is op basis van zienswijzen aangepast en op 9 april 2020 als herindelingsadvies unaniem goedgekeurd door de 4 gemeenteraden. In het Herindelingsadvies is ook de nieuwe naam al opgenomen: gemeente Land van Cuijk. 

Zoals voorgeschreven is het herindelingsadvies via de Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant, doorgestuurd naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). De minister heeft het herindelingsadvies getoetst aan de criteria die gelden voor gemeentelijke herindelingen, waarna het advies is omgezet in een voorstel voor de herindelingswet. De herindelingswet is voor advisering voorgelegd aan de Raad van State. Daarna is de herindelingswet begin 2021 ter besluitvorming voorgelegd aan de Tweede Kamer. De Tweede Kamer heeft hier op 11 februari mee ingestemd, waardoor alleen de Eerste Kamer nog over het wetsvoorstel zou moeten stemmen. 

Echter, op 7 april 2021 hebben de gemeenteraden van de 5 gemeenten – mede naar aanleiding van het referendum in Grave - besloten dat de gemeente Grave toch aansluit bij de gemeente Land van Cuijk per januari 2022. De herindelingswet moest hier dus op worden aangepast. Om dit ook wettelijk nog voor elkaar te krijgen, is een zogenoemde novelle-procedure gestart. Dit betekent dat het wetsvoorstel dat voorlag aan de Eerste Kamer is aangepast, en opnieuw is aangeboden aan de Tweede en Eerste kamer. 

Ook intern heeft de organisatie alles op alles gezet om aansluiting van Grave per 1-1-22 mogelijk te maken. En dat is gelukt. Nu de Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel, zullen op 24 november 2021 de herindelingsverkiezingen worden gehouden. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.