08 november 2020

Begroting Sint Anthonis: compliment met zorgpuntjes

Afgelopen donderdag was de laatste begrotingsraad van Sint Anthonis voor de herindeling naar één gemeente Land van Cuijk. Het CDA deelde complimenten uit aan het college over de sluitende begroting en een aantal zaken die het college heeft opgepakt. Maar het CDA sprak ook haar zorgen uit over de realisatie van de grootse ambities en riep in een motie het college op projecten te versnellen om ze af te ronden vóór de herindeling. Hoewel het college de motie ondersteunde, deden de coalitiepartijen dat niet...

We namen samen met SAN en VVD wel een motie aan om snel te komen tot verbetering van fietspaden in onze gemeente. Voor 1 februari moet het college de raad hierover informeren.

Ook nam het CDA samen met de coalitiepartijen een motie aan waarin we het college oproepen snel werk te maken van het ontwikkelen van het centrumplan en de Brink in Sint Anthonis en aandacht te hebben voor de parkeerdruk aldaar.

De raad stemde tevens in met een motie van SAN en CDA voor een zelfbewoningsplicht bij nieuwbouwwoningen om speculanten buiten de deur te houden.

Ook nam de raad een door VVD en CDA ingediende motie aan die oproept tot het inrichten van een dashboard sociaal domein om beter te kunnen sturen op de kosten in dit beleidsterrein.

En het college steunde de oproep van het CDA om de bereikbaarheid en de dienstverlening van de gemeente te verbeteren. Onze inwoners verdienen het om tijdig en netjes te worden geholpen! We houden de vinger aan de pols.

De raad stelde unaniem de begroting vast.

Tenslotte stemde de gemeenteraad donderdag nog in met centrumregeling en DVO voor dienstverlening door de nieuwe gemeente LvC aan Grave. Een motie van het CDA werd aangenomen om te voorkomen dat inwoners van Sint Anthonis en straks de nieuwe gemeente LvC worden belast met extra kosten uit het opheffen van de samenwerking CGM.

Al met al een productieve raadsvergadering waarin we samen met de coalitiepartijen belangrijke aandachtspunten aan het college hebben mee kunnen geven!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.