11 januari 2019

Capaciteit voor zonneakkers in Sint Anthonis

Na een inventarisatie van toegekende SDE (subsidie duurzame stroom) beschikkingen vanaf 2016 aan initiatiefnemers in de gemeente Sint Anthonis, zijn wij als CDA verheugd te melden dat er een potentie van 20 hectare aan zonnepanelen op daken gerealiseerd kan worden in onze gemeente. Veel (agrarische) ondernemers, maar ook stichtingen zoals Metameer in Stevensbeek, zijn bezig om hun bedrijfsvoering energieneutraal te maken of zelfs energieproducent te worden. Dit is natuurlijk fantastisch en het CDA hoopt dat het realiseren van zoninstallaties ook andere mogelijke initiatiefnemers enthousiast maakt om te investeren in duurzame energie!

Nu komen er berichten uit het noorden van Nederland over mogelijke capaciteitsproblemen van het elektriciteitsnetwerk, mede veroorzaakt door zoninstallaties op dak, maar ook door grootschalige zonneparken op (landbouw)grond (https://www.dvhn.nl/Meningen/Commentaar/Commentaar-Gebrek-aan-regie-24028963.html). CDA Sint Anthonis ziet dit als een waarschuwing. Wij willen dit onder de aandacht brengen van het college om dit proactief op te pakken en indien nodig, regie te voeren. Daartoe hebben wij enkele vragen opgesteld.  

  1. Bent u het met ons eens, dat zoninstallaties op daken de voorkeur heeft boven zoninstallaties op (landbouw)grond?
  2. In hoeverre heeft u tot dusver initiatiefnemers met een bijdrage ondersteund in het realiseren van een zoninstallatie op het dak?
  3. Bent u bereid om een inventarisatie te maken van (combinaties van) locaties in de gemeente Sint Anthonis die geschikt zijn voor grootschalige zoninstallaties op daken? Bent u daarna bereid om potentiele initiatiefnemers hiervan op de hoogte te stellen en benodigde informatie te verstrekken?
  4. Kan de aanleg van grondgebonden zonneparken in onze gemeente vertraging opleveren voor zoninstallaties op daken of het realiseren van zoninstallaties op daken zelfs onmogelijk maken?
  5. Kunt u in overleg met Enexis - de beheerder van het elektriciteit netwerk - een indicatie geven in hoeverre het huidige elektriciteit netwerk in de gemeente Sint Anthonis het aantal zoninstallaties aan kan?
  6. Indien de capaciteit van het elektriciteitsnetwerk komende jaren te klein wordt, wat kan Enexis realistisch bereiken over 5 jaar met betrekking tot capaciteitsvergroting van het energienetwerk voor zoninstallaties?

Tot slot:
In het geval de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen (VVGB) dient af te geven ten behoeve van de aanleg van een zonnepark, wordt het gewaardeerd dat het collegevoorstel vergezeld gaat met een uitgebreide toelichting of het betreffende initiatief al dan niet 'toekomstige' zoninstallaties op daken belemmert.

Verder willen wij het college oproepen de aankomende jaren nog meer te doen om zonnepanelen op dak te stimuleren!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.