10 april 2021

CDA blij met positieve samenwerking

Woensdag 7 april hebben de gemeenteraden van Mill & Sint Hubert, Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis besloten dat gemeente Grave kan aansluiten bij de herindeling per 1 januari a.s. De dag daarvoor had de raad van Grave hiertoe al besloten. Wij zijn erg blij dat alle raadsleden van de Land van Cuijk raad unaniem door alle voor en nadelen heen naar het belang van onze inwoners en die van Grave hebben gekeken en voor hebben gestemd. Ook het CDA heeft zorgvuldig en kritisch alle voor en nadelen afgewogen, waaronder de financiële situatie van Grave. Alles overwegende zijn wij ervan overtuigd dat zowel vanuit financieel als maatschappelijk oogpunt dit de beste keuze voor alle inwoners van Land van Cuijk is.

Het CDA heeft het goede overleg en samenwerken in haar DNA zitten en is blij met de sfeer en manier van vergaderen die 7 april aanwezig was. Als dat de opmaat naar Land van Cuijk is, dan kunnen we samen hele mooie dingen doen. Complimenten aan alle partijen! 

Een goed voorbeeld hiervan is de motie om de stuurgroep op te roepen waardevolle projecten voor het Land van Cuijk binnen te halen bij provincie en rijk nadat deze hier een toespeling op hadden gemaakt. Bijvoorbeeld een goede oost-west verbinding en een goede aansluiting richting de Brainport regio in Eindhoven. Extra ondersteuning is ook welkom op het gebied van woningbouw en de ontwikkeling van sterke dorpen.

Als één van de initiatiefnemers zijn we trots dat de motie in totaal door negen partijen samen is ingediend. De motie is door de Land van Cuijk raad aangenomen wat vervolgens in de raden is bekrachtigd. Alleen in Sint Anthonis stemde het CDA voor de motie, SAN en VVD stemden tegen waardoor deze net niet werd aangenomen. Gelukkig heeft dat geen effect in de uitvoering van de motie doordat de grote meerderheid van de Land van Cuijk raad het wel heeft aangenomen. 

We kijken uit naar de samenwerking met Grave en zien uit naar goede politieke samenwerkingen in het Land van Cuijk. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.