29 september 2021

CDA stemt tegen geheimhouding stuk N602

Het CDA heeft kritische vragen gesteld waarom het stuk “Juridische kwestie N602” stuk geheim moet zijn. In de afgelopen raadsvergadering hebben wij TEGEN geheimhouding gestemd en voor openbaarheid omdat het college ons niet overtuigd heeft van de noodzaak tot geheimhouding. Wij vinden dat onze inwoners recht hebben op informatie over de N602. Openbaarheid brengt naar onze mening geen schade aan gemeente of bedrijven toe maar wel een stukje verantwoording naar onze inwoners toe. Team Lokaal, VVD en Liberaal Land van Cuijk stemden VOOR geheimhouding waardoor met 7 stemmen voor openbaar maken en 8 stemmen voor geheimhouden het stuk geheim blijft en onze inwoners deze informatie helaas niet krijgen. 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.