02 juni 2018

“Geef organisatoren een eerlijke kans...”

Opiniestuk CDA Sint Anthonis over het evenementenbeleid in dagblad De Gelderlander 2 juni 2018.

In het jaar 2017 telde de festivalagenda in onze gemeente een druk programma. Aan dit volle programma beleefden veel bezoekers plezier. Het leverde een mooie bijverdienste op voor verenigingen door het verrichten van hand- en spandiensten, maar het leidde ook tot overlast bij de omgeving. Reden voor de gemeente om 2018 als pilotjaar te beschouwen. “De bedoeling van het pilotjaar is om de hinderbeleving ten gevolge van evenementen met muziekgeluid voor het jaar 2018 te verbeteren.“

Een pilot is meestal een proef die bedoeld is om iets uit te proberen. Echter, de strikte richtlijnen die de gemeente oplegt, laten nauwelijks ruimte om te experimenteren met geluidsreducerende maatregelen. Dit keurslijf heeft er nu al toe geleid dat twee festivals niet terugkeren in onze gemeente. Met eindtijden van 23:00 uur maak je vele muziekfestivals onmogelijk. Je hebt geen pilot nodig om tot die conclusie te komen.

Het is voor CDA Sint Anthonis een raadsel waarom niet wordt meegegaan in het advies van de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN). De ODBN wordt door de gemeente zelf als deskundige instantie aangemerkt, maar het advies omtrent eindtijden wordt zonder onderbouwing terzijde geschoven. De ODBN schrijft zelfs nog: “Door de eindtijd minder te beperken, wordt in het pilotjaar 2018 ook ruimte geboden om andere hinderbeperkende maatregelen te onderzoeken. Het beperken van de eindtijd kan alleen op draagvlak rekenen als dit tijdig en in goed overleg wordt besproken.”

Het handelen van de gemeente lijkt van willekeur aan elkaar te hangen. De Pinksterfeesten mogen wel doorgaan tot 01:00 uur, bij alle anderen heerst om 23:00 uur al de stilte. Reden voor deze uitzondering is het lokale karakter en breed maatschappelijke draagvlak. Heeft Meadow dan geen lokaal karakter? En hoe meet je maatschappelijk draagvlak? Bij diverse evenementen bij de Bergen wordt gewerkt met vrijwilligers die geld verdienen voor hun vereniging. Reken maar dat zij deze evenementen graag zien doorgaan. Woensdag hoorden we dat Mandala weer wél tot 01:00 uur door mag gaan. Kan iemand voorspellen hoe de volgende aflevering in deze soap verloopt?

Het CDA wil dat de pilot wordt herzien. Geef organisatoren waar ze recht op hebben: een eerlijke kans in een pilot mét ruimte om te experimenteren met hinderbeperkende maatregelen. Vorig jaar is overlast ervaren, nu dreigen we door te schieten naar een totaalverbod. We moeten met gezond verstand zoeken naar een eerlijke balans, want in onze gemeente moet plaats zijn voor iedereen. Doen we dit niet, dan wordt het in onze gemeente inderdaad oorverdovend stil.

Fractie CDA Sint Anthonis

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.