05 mei 2019

MFC Oelbroeck

Vorige week maandag (29 april) heeft het CDA Sint Anthonis schriftelijke vragen gesteld aan het college gesteld inzake de crisissituatie die is ontstaan omtrent het MFC Oelbroeck. Afgelopen donderdagavond was er een druk bezochte bijeenkomst van inwoners van het dorp Sint Anthonis waar mensen met elkaar hun zorgen hebben gedeeld en het college hebben opgeroepen om in actie te komen en het gesprek aan te gaan met de betrokkenen rondom MFC Oelbroeck. Het CDA spreekt haar waardering en respect uit voor de wijze waarop mensen met elkaar in gesprek zijn gegaan die avond.

We stellen vast dat dit inmiddels ook heeft geleid tot het juiste gesprek door het college met de gemeenschap van Sint Anthonis. Het is goed en terecht dat het college haar excuses heeft aangeboden en wij zijn blij dat aanstaande maandag Oelbroeck met inzet van de vrijwilligers haar deuren weer kan openen. Een groot compliment verdienen allen die zich de afgelopen tijd er voor hebben ingezet dat het proces weer een positieve wending heeft genomen!

Vanaf afgelopen woensdag is er al contact geweest tussen de raadsfracties van Sint Anthonis over het snel bijeenkomen van de gemeenteraad. CDA, SAN en VVD hebben gezamenlijk besloten aanstaande donderdag als gemeenteraad bijeen te komen. SAN en VVD hebben de raadsvoorzitter gevraagd om een raadsbijeenkomst te organiseren, CDA heeft echter verzocht om een formele en openbare raadsvergadering. In een raadsvergadering kunnen immers moties worden behandeld en formele besluiten worden genomen en daarmee opdrachten aan het college worden gegeven. We zijn daarom voorstander van een raadsvergadering in plaats van een raadsbijeenkomst. De raadsvoorzitter zal moeten bezien welke status zal worden gekozen.

We hopen dat het proces om te komen tot een toekomstbestendig Oelbroeck met de jongste ontwikkelingen een positief verloop zal krijgen. Nogmaals danken we degenen die zich hiervoor zo hebben ingezet!

Voor meer informatie:

Fractie CDA Sint Anthonis, Arno Rombouts: 06-52513714

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.