08 mei 2019

Ondernemers zetten Land van Cuijk op de politieke kaart!

Namens het afdelingsbestuur CDA Sint Anthonis nodigen wij u van harte uit voor de bijeenkomst die we gezamenlijk met de SWO en ZLTO organiseren op Vrijdag 17 mei 2019 om 19:30 uur (inloop vanaf 19:00u) bij 't Wapen van Wanroij.

Tijdens deze avond kunt u met onze vertegenwoordigers in de landelijke en Europese politiek kennismaken en het gesprek aangaan. Als vertegenwoordiger van de Europese politiek zal Tom Berendsen aanwezig zijn. Tom is kandidaat voor de Europese verkiezingen van 23 mei 2019. (www.tomberendsen.eu)

Als vertegenwoordiger van de landelijke politiek zal Erik Ronnes aanwezig zijn. Erik is lid van de Tweede-Kamer fractie van het CDA (https://www.cda.nl/erik-ronnes/

We dagen u uit de kansen en belemmeringen voor de ontwikkeling van het Land van Cuijk tot een onderscheidende regio te benoemen en deze mee te geven aan onze vertegenwoordigers in Den Haag en Brussel. Deze avond is samen georganiseerd met SWO en ZLTO voor de ondernemers uit de regio. De avond is interactief van opzet met behulp van stellingen en input vanuit de zaal. Onderwerpen die aan de orde kunnen komen zijn bereikbaarheid van de regio (mobiliteit), arbeidsmigranten, fort Europa, krimp, werkgelegenheid, kredietverstrekking en perspectief voor de agrarische sector.

Inloop is vanaf 19:00 zodat u dan al de kans heeft kennis te maken met onze vertegenwoordigers, uiteraard zal hier ook na afloop nog gelegenheid toe zijn.  

Dus maak gebruik van deze kans om onze lijntjes naar Den Haag en Brussel te voeden met goede ideeën om het Land van Cuijk op de kaart te zetten!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.