30 juni 2018

Raad gaat mee in CDA-amendement duurzaamheid

Donderdag 28 juni heeft de gemeenteraad van Sint Anthonis onder andere de jaarrekening van 2017 en de voorjaarsnota van 2018 vastgesteld. Het CDA had een motie en twee amendementen voorbereid, waarbij we goede hoop hadden dat deze op steun van de coalitiepartijen Sint Anthonis Nu en VVD konden rekenen.

Het eerste amendement betreft het verhogen van de subsidiëring voor verduurzaming van bestaande particuliere woningen. Er wordt boven verwachting aanspraak gemaakt op de subsidiëring om je woning te verduurzamen. Het CDA stelde daarom voor om het bestaande bedrag met €60.000,- te verhogen om zo iedereen te kunnen blijven stimuleren om hun huis duurzamer te maken.

Het college van B en W zei bij monde van wethouder Bellemakers steun toe aan het amendement en lichtte het succes van de huidige subsidieregeling toe: de bodem van de subsidiepot komt in zicht. Echter, de coalitiepartijen VVD en SAN gingen tegen het advies van hun eigen college in en wilden in eerste instantie niet meegaan in het voorstel van CDA. Na langdurig beraad, een mooi debat en twee schorsingen konden ook de coalitiepartijen zich uiteindelijk vinden in het CDA-voorstel.

Het tweede amendement gaat over schoolvervoer. In een kleine kern zonder basisschool is het belangrijk dat de school waar kinderen nú naar toe gaan bereikbaar is. Een schoolbus kan zorgen dat de school op een veilige manier bereikbaar is. En een veilig bereikbare school betekent meer kansen voor de leefbaarheid van het dorp. Helaas werd dit amendement alleen door het CDA gesteund. Kleine kernen zullen het zelf op moeten lossen, zoals ook bewoners in het buitengebied, was het antwoord van VVD en SAN.

De motie stelt OZB-vrijstelling voor verenigingsgebouwen en dorpshuizen voor. Wij zijn van mening dat we vrijwilligers en mensen willen ondersteunen die zich met hart en ziel inzetten voor onze gemeenschap. We willen een gemeente die randvoorwaarden schept waardoor het verenigingsleven en vrijwilligerswerk kunnen floreren. We willen verenigingen helpen bij het mogelijk maken van een duurzaam beheer van hun gebouw en accommodatie. Ook deze motie werd helaas enkel door het CDA gesteund.

Het CDA blijft zich inzetten voor onze inwoners, dorpen, verenigingen en ondernemers. Want zij zijn het, waar wij het voor doen!         

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.