22 december 2018

Raadsvragen over terugdraaien terrastijden aan de Brink

CDA Sint Anthonis stelt raadsvragen over terugdraaien terrastijden aan de Brink!


Uit de pers heeft de fractie van CDA Sint Anthonis moeten vernemen dat het college heeft besloten de verruimde terrastijden van grand-café Friends terug te draaien. Het vorige college, waarvan het CDA nog deel uitmaakte, had besloten de terrastijden van deze horecagelegenheid te verruimen naar 23 uur 's avonds. Dit mede op verzoek van vele inwoners van Sint Anthonis, die graag meer leven op de Brink zien en willen dat ook de gemeente hieraan actief bijdraagt. Een besluit dat ook door het CDA enthousiast is ondersteund.

Nu heeft het college van SAN en VVD besloten de terrastijden terug te draaien en mag grand-café Friends slechts nog tot 19 uur haar terras open stellen. Dit besluit heeft het college genomen na een advies van de bezwarencommissie van de gemeente. Het college had dit advies naast zich neer kunnen leggen, maar heeft dit niet gedaan. Zij heeft het advies overgenomen en daarmee heeft het college zelf besloten dat het terras nog maar open mag zijn tot 19 uur.

Het college wordt daarom ook verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

  1. In de vorige coalitieperiode heeft het college van CDA en SAN overtuigd en actief meegewerkt aan een verruiming van de terrastijden om hiermee ook bij te kunnen dragen aan meer leven op de Brink in Sint Anthonis. Hiermee werd ook aangesloten bij veel andere gemeenten waar de openstelling van terrassen in het centrum 's avonds gangbaar is. Staat het huidige college van SAN en VVD nog altijd achter dit standpunt? Is het college nog altijd van mening dat de horeca op de Brink, dus ook grand-café Friends moet kunnen beschikken over ruime terrastijden tot 23 uur 's avonds?
  2. Het college had het advies van de bezwarencommissie naast zich neer kunnen leggen. Waarom heeft het college dit niet gedaan en waarom heeft zij besloten het advies van de bezwarencommissie over te nemen en daarmee de terrastijden terug te draaien?
  3. Is het college van plan om te bezien welke mogelijkheden er zijn zodat grand-café Friends weer snel kan beschikken over de verruimde terrastijden tot 23 uur of legt het college zich neer bij dit genomen besluit en is daarmee de sluitingstijd van het terras definitief bepaald op 19 uur?
  4. Volgens de berichtgeving in de pers trekt het college ook het zogenaamde 'beleid stemgeluid terrassen Brink' in. Is dat juist en wat is de reden hiervan?
  5. Welke gevolgen heeft de intrekking van dit 'beleid stemgeluid terrassen Brink' voor andere horecagelegenheden zoals eetcafé De Drie Burgemeesters aan de Brink en voor organisatoren van evenementen op de Brink in Sint Anthonis?
  6. Dit 'beleid stemgeluid terrassen Brink' had een bijdrage moeten leveren aan het door velen zo gewenste 'meer leven' op de Brink. Wil het college nog altijd actief bijdragen aan die wens of is zij van mening dat er niet meer leven op de Brink moet komen? Als het college nog altijd actief hieraan bij wil dragen, hoe wil zij dit, naast de mogelijkheid van ruime terrastijden, gaan stimuleren?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.