06 april 2018

SAN stopt samenwerking met het CDA

Sint Antonis.Nu (SAN) heeft deze week laten weten op geen enkele wijze verder te willen samenwerken met het CDA en te opteren voor coalitiegesprekken met de VVD.

Op 21 maart gaven de inwoners van Sint Anthonis een duidelijk signaal af aan de politieke partijen in Sint Anthonis. Het CDA won een zetel, Sint Anthonis.nu verloor een zetel en de VVD bleef gelijk op twee zetels. De coalitie van SAN-CDA hield haar ruime meerderheid van 13 zetels vast. Op basis van deze uitslag kiest het CDA voor een breed gedragen coalitie die recht doet aan de verkiezingsuitslag, ofwel voortzetting van de huidige samenwerking. Na de verkiezingen hebben wij als CDA het voortouw genomen in de formatie. Als eerste stap hebben wij met zowel SAN als VVD gesproken en met hen afgestemd hoe zij het verdere proces zagen. Vervolgens hebben wij de heer Ben van Essen als neutrale informateur van buiten aangesteld. De informateur heeft alle drie de partijen op vertrouwelijke basis gesproken.

Feit is echter dat SAN en VVD er voor kiezen om met elkaar coalitiegesprekken aan te gaan en daarbij het CDA als grootste partij buiten spel zetten. Het spreekt voor zich dat wij teleurgesteld zijn. De afgelopen jaren hebben SAN en CDA namelijk gezamenlijk successen geboekt: ondanks wisselingen in het college door ziekte zijn de afgelopen vier jaar gekenmerkt door een stabiele bestuursperiode die zijn vruchten afwierp. Op talloze terreinen is er doorgepakt en de gemeente heeft veel vertrouwen teruggewonnen bij inwoners en ondernemers. Dat ging niet vanzelf, een coalitie is een soort ‘huwelijk’ waarbij je als partij ook moet incasseren en compromissen sluiten.

De komende tijd zal blijken of SAN en VVD er in slagen te komen tot een coalitie; wij blijven bereid om alsnog in gesprek te gaan om te komen tot een breed gedragen coalitie die aansluit bij voorkeur van de inwoners van de gemeente Sint Anthonis.

Fractie en bestuur CDA Sint Anthonis.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.