05 oktober 2018

Varkenspest: Provincie speelt met vuur door weg te kijken

Terwijl de onrust in de varkenssector groeit over de uitbraak van Afrikaanse varkenspest bij wilde zwijnen in België, wacht bestuurlijk Nederland af. De volksgezondheid is niet in het geding en daarmee lijkt de noodzaak om echt in actie te komen afwezig. Een uitbraak is enorm ingrijpend voor alle familiebedrijven en hun dieren. Het ontlopen van haar verantwoordelijkheid kan de provincie Noord-Brabant miljoenen aan schade kosten.

Waar Afrikaanse varkenspest voortdurend voorkomt in Polen en de Baltische staten, was het in de buurt van Nederland gelukkig nog niet waargenomen. Echter, recent werd België opgeschrikt door de vondst van varkenspest. In relatief korte tijd is het aantal gevonden wilde zwijnen die besmet zijn al rond de dertig. Het weggooien van voedsel in de natuur wordt als meest aannemelijke reden genoemd voor de besmetting. Als we weten dat wilde zwijnen een belangrijke rol spelen bij verdere verspreiding van het virus, vindt het CDA dat er door de overheid niet weggekeken kan worden.

In Nederland hebben we duidelijke afspraken gemaakt over het beheer van wilde zwijnen. In de gebieden De Meinweg en Veluwe is een wilde zwijnenpopulatie toegestaan. In de gebieden daarbuiten is nulstand aan de orde, omdat er gevaar voor het verkeer is, ze schade veroorzaken aan landbouwgewassen, duurzame instandhouding van (lokale) populaties plant- en diersoorten in het geding is en wilde zwijnen een rol spelen bij verspreiding van besmettelijke dierziekten.

Grote gevolgen

In Brabant worden deze afspraken al geruime tijd geschonden. Ik heb verslagen van bestuurlijke overleggen onder ogen gekregen, waarin natuur- en milieuorganisaties letterlijk aangeven dat ‘een nulstand niet wordt nagestreefd’. Het niet nakomen van de nulstandafspraken kan grote gevolgen hebben. Ik neem aan dat de provincie Noord-Brabant op de hoogte is van de Wet Natuurbescherming, artikel 6.1 om precies te zijn. Het zou zomaar kunnen zijn dat zij financieel verantwoordelijk zijn voor de gezinsbedrijven die worden getroffen door bijvoorbeeld besmette wilde zwijnen. Dit kan de provincie vele miljoenen kosten. Het niet handhaven van de nulstand is spelen met vuur.

Waar de overheid het laat afweten hebben varkenshouders samen met dierenartsen het afgelopen weekeinde langs snelwegen geflyerd om vrachtwagenchauffeurs te wijzen op het voorzichtig zijn met etenswaren. In Limburg nemen diverse varkenshouders zelf voorzorgsmaatregelen door hun ‘buitenuitloop’ te voorzien van een dubbel hekwerk (wild zwijn proof), met enkele meters ruimte tussen de twee hekken om contact tussen wilde zwijnen en hun varkens te voorkomen. Op andere plekken wordt gedacht dat slechts een stroomdraadje voldoende moet zijn om wilde zwijnen te weren. Dat is ­naïef. Daar laat een mannelijk wild zwijn zich echt niet door tegenhouden.

Naleven

Het CDA is van mening dat de minister snel met de provincies rond de tafel moet gaan. Onze oproep is om de bestaande afspraken eens te gaan naleven. De nulstand geldt niet voor niks in bepaalde gebieden! Wildbeheerders moeten daarbij het gereedschap krijgen wat ze nodig hebben. De varkenssector neemt ondertussen haar eigen verantwoordelijkheid, maar de overheid mag niet achterblijven. Het wegkijken van de provincie Noord-Brabant kan het voortbestaan van duizenden gezinsbedrijven in de Nederlandse varkenshouderij in gevaar brengen. Dat is spelen met vuur.

Jaco Geurts is Tweede Kamerlid voor het CDA; ­Caroline van Brakel is CDA-Statenlid Noord-Brabant.

Bron: Brabants dagblad 05-10-2018

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.