08 november 2019

Verklaring CDA Sint Anthonis inzake vertrek burgemeester Marleen Sijbers

Verklaring fractie CDA Sint Anthonis inzake het vertrek van burgemeester Marleen Sijbers:

Aan het einde van de raadsvergadering van 7 november jongstleden verklaarde Marleen Sijbers op te stappen als burgemeester van onze gemeente Sint Anthonis. In haar verklaring gaf ze aan dat ze te weinig ruimte voelt en krijgt om haar taak als burgemeester goed uit te kunnen oefenen.

Ze zette kritische kanttekeningen bij de bestuurscultuur, die in haar ogen onvoldoende correct en transparant is.De fractie van CDA Sint Anthonis betreurt het zeer dat onze burgemeester haar functie moet neerleggen. De redenen die ze hiervoor noemt, met name haar kritische kanttekeningen ten aanzien van de bestuurscultuur, roepen vraagtekens op. Wanneer een burgemeester zulke uitspraken doet, kun je dat niet zomaar naast je neerleggen.

De fractie van CDA Sint Anthonis zal dan ook de commissaris van de koning in Noord-Brabant, de heer Van de Donk, verzoeken een onderzoek in te laten stellen naar de bestuurscultuur in Sint Anthonis, waarbij het handelen en functioneren van het college en de gemeenteraad onder de loep wordt genomen.

We danken Marleen Sijbers voor haar grote inzet voor onze gemeente. Negen jaar lang was zij burgemeester van onze mooie gemeente, die over 2 jaar opgaat in de nieuwe gemeente Land van Cuijk.

In het bijzonder gaat onze dank dan ook uit naar de bijdrage die zij de afgelopen periode heeft gegeven aan het proces van de herindeling.De fractie van CDA Sint Anthonis wenst Marleen Sijbers alle goeds toe!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.