02 juli 2019

Voorjaarsnota 2019

De Raad van de gemeente Sint Anthonis in vergadering bijeen d.d. 27 juni 2019

Overwegende dat:

  • het Berenschot-rapport over de verkenning bestuurlijke toekomst Land van Cuijk  de aanbeveling doet om "…in de vorm van een financieel arrangement een deel van het vermogen van de gemeente Sint Anthonis vrij te laten vallen, en toe te doen komen aan de eigen gemeenschap."
  • deze raad  op 20 september 2017 een amendement heeft aangenomen voor het treffen van een financieel arrangement als voorwaarde voor de herindeling, als volgt:
  • Aan het verlenen van medewerking aan de optie herindeling als voorwaarde te verbinden dat voor de gemeente Sint Anthonis een financieel arrangement wordt getroffen, waarbij er bij het aanwenden van het surplus aan financiële ruimte van de gemeente Sint Anthonis een balans wordt gevonden tussen het financieel stutten van de nieuwe gemeente en het beschikbaar houden van extra bestedingsruimte voor de kernen van de gemeente Sint Anthonis;
  • het uitvoeringsprogramma goede investeringen doet in onze gemeenschappen maar onvoldoende invulling geeft aan de voorwaarde van dit financieel arrangement;

het overdragen van een deel van onze grondbezittingen en/of overige activa de dorpsgemeenschappen van onze gemeente voor een langdurige periode voorziet van middelen waarmee de dorpen zelf hun voorzieningen in stand kunnen houden;

Roept het college van burgemeester en wethouders op:

 

In de gesprekken met Boxmeer en Cuijk een financieel arrangement overeen te komen waarbij naast de investeringen in het uitvoeringsprogramma een deel van de grondbezittingen en/of overige activa van onze gemeente worden overgedragen aan onze dorpsgemeenschappen en dit financieel arrangement onderdeel uit te laten maken van het herindelingsontwerp dat aan de raden van de CBA-gemeenten wordt voorgelegd,

 

en gaat over tot de orde van de dag.

 

Arno Rombouts,

Fractielid CDA Sint Anthonis

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.