14 oktober 2018

Wanroij baalt van aanpak N602!

Reden genoeg voor het CDA om hierover de volgende vragen te stellen aan het college:

  1. Op 19 september jl. heeft de Werkgroep N602 Wanroij een brief verzonden waarin ze hun teleurstelling uiten over de gebrekkige uitvoering, de matige kwaliteit en het niet oplossen van door de Werkgroep N602 Wanroij gedane meldingen. Hoe heeft het college deze teleurstelling proberen weg te nemen?
  2. Hoe verliep de communicatie van het college met de Werkgroep N602 Wanroij sinds de brief van 19 september jl.? Hoe vaak heeft de portefeuillehouder sinds de brief van 19 september jl. een gesprek gevoerd met leden van deze werkgroep?
  3. De Werkgroep N602 Wanroij heeft in april een actiepuntenlijst gemaakt, en volgens de werkgroep zijn maanden later de belangrijkste zaken nog steeds niet opgepakt. Deelt het college deze mening? Hoe zag deze actiepuntenlijst eruit en wat is hier allemaal van opgepakt?
  4. Er zijn door de Werkgroep N602 Wanroij twijfels over de rolstoel en/of rollator vriendelijke toegang van de N602, daarover heeft het college contact gehad met het PGSA. Waardoor is de Werkgroep N602 Wanroij niet tevreden over de toegankelijkheid met rolstoel en/of rollator?
  5. Wat vindt het college van de communicatie tussen de gemeente en de Werkgroep N602 Wanroij?
  6. Hoe gaat het college er voor zorgen dat de Werkgroepen N602 in Ledeacker en Sint Anthonis zich wel gehoord voelen?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.