08 maart 2018

Even voorstellen: Arno Rombouts

Arno woont met Maaike en de kinderen in Sint Anthonis. In het dagelijks leven werkt hij als directielid van een gemeentelijke organisatie. Hij weet als geen ander hoe een gemeente reilt en zeilt. Met deze ervaring is Arno er ook van overtuigd dat inwoners samen veel meer voor elkaar kunnen krijgen dan ambtelijke organisaties.

In onze dorpen zit de kracht van de samenleving en daar moeten we zoveel mogelijk gebruik van maken. Hij vindt dan ook dat we middelen aan de dorpen moeten overdragen die het mogelijk maken dat inwoners zelf initiatieven kunnen nemen. Onze gemeente bezit veel pachtgronden die jaarlijks veel geld opleveren. Met de komst van een grote gemeente Land van Cuijk mogen die opbrengsten volgens Arno niet 'verdwijnen', maar wil hij dat ze tot in lengte van dagen ingezet worden voor de dorpen van Sint Anthonis. Arno is er trots op dat het CDA een plan heeft ontwikkeld waarmee we dit kunnen realiseren voor onze dorpen. In de komende periode moeten we daar vol op inzetten en dit samen met de dorpen realiseren.

Het past volgens Arno heel goed bij de wijze waarop mensen hier al eeuwen met elkaar leven. Vroeger waren mensen in arme tijden sterk op elkaar aangewezen. Het heeft gezorgd voor een grote mate van saamhorigheid in onze gemeenschappen. Mensen die voor elkaar zorgen en die samen initiatieven nemen om het leven aangenamer te maken. Nog altijd vormt dit een belangrijke basis van ons samenleven hier.

Als je Arno vraagt naar zijn ervaringen in de afgelopen vier jaar, springt er voor hem boven uit dat de boel weer op gang is. Er zit nu een stabiel bestuur die de gemeente met haar inwoners vooruit helpt.  De knop is vier jaar geleden met de nieuwe coalitie omgegaan. De bestuurders vormen sinds die tijd  een team. Door de goede samenwerking weten zij ook daadwerkelijk zaken te realiseren en is er veel bereikt de afgelopen jaren. Een collegiaal bestuur kan veel voor elkaar krijgen.

Arno woont als geboren en getogen Brabander nu al heel wat jaren in Sint Anthonis en voelt zich daar echt thuis. Naast de mooie en rustige omgeving zijn het vooral de mensen die er voor zorgen dat het goed leven is in deze mooie dorpen. De saamhorigheid, gemoedelijkheid en instelling om samen de schouders ergens onder te zetten, bieden de kans om het goeie leven alleen nog maar mooier te maken. Vanuit zijn rol als raadslid wil Arno hieraan graag een bijdrage aan blijven leveren!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.