19 januari 2018

Even voorstellen: Harm de Kleijne

De dorpsraad is de spreekbuis van het dorp.

Harm de Kleijne is bijna 25 jaar jong en woont nog bij zijn ouders in Landhorst. Harm pendelt regelmatig heen en weer naar Wanroij, waar zijn vriendin woont.
Zijn vader en moeder, Fons en Marita, hebben het belang van het dorp hoog in het vaandel staan, dus gemeenschapszin is Harm met de paplepel ingegoten. En dat kun je merken.
Harm houdt zich bezig met de krimp in dorpen, of liever gezegd, met het tegengaan van de krimp. Dit kan volgens hem verminderd worden door voldoende woningen, voldoende voorzieningen en het aantrekkelijk maken van een dorp. Promotie maken voor kleine gemeenschappen is noodzakelijk. Een dorp heeft veel te bieden.


Natuurlijk sluit de student bestuurskunde zijn ogen niet voor de al aanwezige krimp. Een dorp als Landhorst, maar ook andere kleine kernen zijn gebaat met leerlingenvervoer. Dat neemt een belemmering weg om in een klein dorp te komen wonen. Ook voor ouderen en kwetsbare deelnemers van de samenleving,  moet het leven aantrekkelijk blijven in de kernen waar ze vaak hun hele leven al hebben gewoond. Ook zij zijn aangewezen op voldoende vervoersmogelijkheden en passende woningen. Een speerpunt waar Harm zich hard voor maakt.

Het is voor Harm belangrijk dat er geïnvesteerd wordt in kernendemocratie. Dit moet mede ingevuld worden door de gemeente. De gemeente zou volgens Harm, professionaliteit kunnen toevoegen aan de dorpsraden door ambtelijk uren vrij te maken  voor de dorpsraden. De vrijwilligers in de dorpsraden kampen met een tekort aan tijd en middelen, iets waar de gemeente in kan faciliteren. Het verenigingswezen vindt de jonge voorzitter van Peelbelang en  fanfare erg belangrijk. Initiatieven voor de leefbaarheid worden vaak geboren in de verenigingen, Een goede zaak, deze initiatieven verdienen ondersteuning.
Sint Anthonis is een gemeente met een goede financiële positie, bij een herindeling ( waarvan hij een grote voorstander is), is het volgens Harm belangrijk dat deze spaarpot ten goede komt aan de 7 dorpen van onze gemeente.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.