18 januari 2018

Even voorstellen: Marianne Bruijsten

We zijn op de goede weg.

Op de rand van onze gemeente, op de grens van Ledeacker en Rijkevoort, woont Marianne met haar man in het buitengebied. Rondom het huis lopen wat kippen en geiten.  Ze woont graag in het landelijke gebied, iets wat ze overgehouden heeft aan de vele logeerpartijen bij haar opa en oma.

Marianne is werkzaam in het onderwijs, ze is docent en RT coördinator op het Raayland College in Venray. Verder tennist ze graag en is ze druk met haar werk in de gemeenteraad.

Zij heeft in het verleden eerder zitting gehad in de gemeenteraad en vier jaar geleden werd ze wederom in de raad gekozen. Sinds die tijd heeft ze haar steentje bijgedragen om de gemeente Sint Anthonis te verbeteren. “We zijn op de goede weg”, vindt ze. “ De geluiden vanuit het veld worden positiever, de dienstverlening is verbeterd en de bereikbaarheid vergroot.” Maar achteroverleunen is er niet bij. Er staan nog genoeg uitdagingen op het programma.  Niet alleen voor gemeenteraad en het college, ook de inwoners zijn, wat Marianne betreft, aan zet.

Inwoners hebben een eigen verantwoordelijkheid, je kunt niet alles afschuiven naar de overheid. Wat kunnen we zelf doen, al dan niet gezamenlijk met buurtschappen en dorpen. De dorpsraden kunnen hierin een belangrijke rol spelen. Het is dan wel belangrijk dat het dorp goed vertegenwoordigd wordt door de dorpsraden. Marianne roept inwoners op om actief betrokken te zijn in het dorp. Het baart haar zorgen dat enkele dorpsraden moeite hebben met nieuwe aanwas, vooral omdat er steeds meer verwacht wordt van dezelfde dorpsraden.  De gemeente faciliteert hierin, stelt de kaders waarin initiatieven kunnen worden ontplooid.

Die initiatieven kunnen ook vanuit de verenigingen komen. Het privatiseren van de sportverenigingen past hierin goed. Er moet een voordeel voor de vereniging inzitten en voor de gemeente. De gemeente draagt de verantwoording over, maar wel passend binnen de kaders. Daar wil Marianne stappen in ondernemen.

Nog een speerpunt van Marianne is het overzichtelijk maken van de gemeentelijke website. Op verschillende gebieden zijn er subsidies te verkrijgen, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid maar het is niet altijd duidelijk waar je dan moet zijn. Dat moet duidelijker, overzichtelijker en snel te vinden zijn. Het tekent deze harde werker, die vooral praktisch ingesteld is.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.