Jan Bos

Westerbeek

Portefeuille:

Economische zaken (tweede woordvoerder);Volksgezondheid en milieu (tweede woordvoerder);Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting (eerste woordvoerder);Financiering en algemene dekmiddelen (tweede woordvoerder).

"Wil je de dorpen leefbaar houden, dan moet je het leuk maken."

De ooievaar is uit de tuin verdwenen, maar de roze wolk bij Jan Bos in Westerbeek hangt nog boven het huis. De kersverse vader had niet gedacht dat papa zijn zo leuk zou zijn. Baby Lenne is dan ook een plaatje om te zien.

Jan Bos was eigenlijk nooit zo met de toekomst bezig. Vooral dingen doen die leuk zijn. Zo was hij al vroeg betrokken bij de gazonmaaierraces . Dat Westerbeek daarmee op de kaart gezet werd, was maar een bijkomstigheid. Het was gewoon mooi om te doen. Dat veranderde toen Jan zitting kreeg in het bestuur van gemeenschapshuis De Schans. Langzaam werd hij ervan doordrongen dat je als inwoner van een kleine kern je eigen verantwoordelijkheid hebt. Het opstellen van het IDOP ( integraal dorpsontwikkelingsplan) was een prachtig proces en deed de politiek in hem ontwaken. Van een vreemde heeft hij het niet, vader Pierre Bos is natuurlijk geen onbekende in onze streek.

Onze gemeente is een echte plattelandsgemeente met veel kleine kernen. Deze kernen houden het recht van bestaan als de leefbaarheid goed is. En daar moeten de inwoners zelf voor zorgen, de gemeente kan daarbij helpen. Als de gemeenschap zelf voor het dorp zorgt, bevordert dat de saamhorigheid. Jan wil hier graag aan bijdragen en stelt zich daarom verkiesbaar op 19 maart bij de gemeenteraadsverkiezingen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.