Arno Rombouts

Raadslid

Portefeuille:

Algemeen bestuur (tweede woordvoerder);Openbare orde en veiligheid (tweede woordvoerder);Economische zaken (woordvoerder);Cultuur en recreatie (tweede woordvoerder).

"De kracht van de samenleving moet centraal staan!"

Arno Rombouts is eigenlijk bij toeval neergestreken in St. Anthonis. Hij en zijn gezin hoorden in 2007, dat er mooie kavels beschikbaar waren en gingen een kijkje nemen. Onze gemeente sprak Arno direct aan. St. Anthonis is een gezellig dorp, gelegen in een mooie omgeving met veel ruimte en zijn werk in Arnhem is goed te bereiken.

Zijn wieg stond in de Kempen, en zijn familie is verweven met het gilde. Zodoende was het een mooie gelegenheid om meer mensen te leren kennen in St. Anthonis, toen men hier ook het gilde wilde heroprichten. Arno was en is hierbij nauw betrokken.

In het verleden zijn de gildes opgericht ter bescherming van de mensen. Anno 2014 hebben we daar andere instanties voor, maar door zich dienstbaar op te stellen aan de samenleving, willen de gildes ook een bijdrage leveren aan de sociale samenhang van dorpen en gemeenschappen. Zo kun je Arno en zijn gildebroeders regelmatig op de duofiets aantreffen, waarmee ze met de ouderen van het Hoogveld, een mooi tochtje maken. Ook met het jaarlijks opbouwen van de kersstal op de St. Tunnisse Brink, dragen ze graag hun steentje bij. Dit alles past bij de denkwijze van Arno: ”Je moet er samen uitkomen, in je gezin, op je werk en in je dorp. Samen oplossingen vinden. Daarom is dus ook goed dat de lokale politiek sterk verweven is met de samenleving.“ Arno voelt zich thuis bij het CDA. Immers, deze partij stelt de samenleving centraal en gaat uit van de kracht van de mensen. Minder overheid, meer samenleving.

Bekijk hier het filmpje van Arno. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.