Doreen de Hoog

Secretaris fractie

De mens staat centraal.

Overal kun je Doreen tegenkomen, als raadslid heeft ze de afgelopen 4 jaar haar sporen verdiend. In haar portefeuille heeft ze o.a. het sociale domein. Om goed geinformeerd te zijn, bezoekt Doreen vele bijeenkomsten en stapt op de mensen af. 
De overgang van de WMO ( Wet Maatschappelijke Ondersteuning) naar de gemeente is best goed verlopen, geeft ze aan, al moeten we altijd alert zijn op individuele situaties.

Doreen spreekt haar grote waardering uit voor de vele vrijwilligers die ze onderweg tegenkomt. Bij de dagbesteding voor ouderen, het koffieuurtje van de KBO tot aan het bezoeken van Try Out, ( de mogelijkheid voor jongeren tussen 12 en 16 jaar om een gezellige avond te hebben, alles georganiseerd door betrokken ouders). Daar uit ze ook meteen de zorg bij uit: overvraag de vrijwilligers niet. Ze moeten vaak vele ballen in de lucht houden. Doreen vond en vindt dat er zeker bezuinigingen nodig waren op het sociaal vlak, maar het moet nu niet doorslaan. Je kunt niet alles afschuiven op vrijwilligers. Het CDA heeft zich de laatste jaren hard gemaakt voor ondersteuning van de vrijwilligers en mantelzorgers. Eind 2017 is onze gemeente aangesloten bij Sociom, deze geeft ondersteuning aan de vrijwilligers. Meer bekendheid hiervoor is zeker geen overbodige luxe.

Vrijwilligers houden op veel plaatsen de tent draaiende en dat brengt verwachtingen met zich mee. Als er dan grote veranderingen komen, staan de vrijwilligers teleurgesteld aan de kant. Ze memoreert hierbij o.a. aan de vrijwilligers van de plaatselijke VVV.

Doreen voelt zich erg betrokken bij de senioren. Daar ziet ze zorgen voor de toekomst: waar is er plek voor mij om straks te wonen. Door het wegvallen van bejaardentehuizen is er veel onrust bij de ouderen. Hun huis moet levensbestendig gemaakt worden, of er moet een passende woning gezocht worden. Het is belangrijk om bewustwording bij de senioren te doen landen. Anticipeer tijdig op de toekomst. Daar ziet Doreen een rol voor de gemeente in weggelegd. Nog beter aangeven waar informatie te verkrijgen is en hoe hiermee om te gaan.

De politiek is Doreen goed bevallen, ze heeft veel geleerd en veel mensen leren kennen. En veel mensen weten Doreen te vinden voor een luisterend oor.  Ze hoopt ook de komende vier jaren weer een bijdrage te kunnen leveren.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.