Wilbert Egelmeers

Fractievoorzitter

Portefeuille:

Algemeen bestuur (woordvoerder);Openbare orde en veiligheid (woordvoerder);Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting (tweede woordvoerder);Financiering en algemene dekkingsmiddelen (woordvoerder).

"De politiek mag niet vervreemden van de maatschappij." 

Wilbert Egelmeers is varkenshouder en akkerbouwer en daar is hij trots op. Op het bedrijf in Wanroij ontvangen ze graag mensen. Of het nu basisschoolleerlingen of vakantiegangers zijn, ze zijn welkom. Er is geen betere gelegenheid om mensen te informeren over zijn mooie beroep als op de boerderij zelf. Wilbert staat er niet alleen voor,  zoon Math werkt langs zijn baan, ook bij het familiebedrijf.

Zo bevlogen als Wilbert is in zijn vak, zo bevlogen is hij ook in de politiek. Al 12 jaar steekt hij er veel tijd en energie in. En niet alleen in verkiezingstijd. Met de CDA fractie zijn er vele bezoekjes gebracht aan  verenigingen en belangengroepen. Want Wilbert is er van overtuigd, dat als er onderwerpen op de politieke agenda staan, je de betrokkenen moet horen. En dat is heel divers, van o.a.  KBO`s, muziekverenigingen, zorgboeren tot de dorpsverenigingen toe.

Het afgelopen jaar zijn er in alle dorpskernen, ontmoetingsavonden gehouden. De inwoners leveren input voor de fractie. En deze input blijft hard nodig. Als de politiek vervreemdt van haar inwoners, kun je geen draagvlak creëren.

In de afgelopen jaren is het  CDA verschoven van coalitiegenoot tot oppositiepartij. Toch heeft dat de manier van werken binnen de fractie niet echt beïnvloed. De fractie was en is kritisch maar constructief. Wilbert heeft er ook geen behoefte aan om zich te profileren, het gaat om de burgers.
Hij is een grote voorstander aan het geven van vertrouwen aan de medemens, maar die er ook op aan kunnen spreken als dat vertrouwen geschaad wordt.

Naast zijn bedrijf, zijn gezin en de politiek, heeft Wilbert ook de voorzittershamer van stichting het Wanroijs Nieuws in handen.  Daarnaast zijn hij en zijn vrouw Trudie er graag bij als er plaatselijk wat georganiseerd wordt. En met de carnaval zul je ze dan ook zeker aantreffen, want van een avondje stappen is de fractievoorzitter van het CDA niet vies.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.