Erik Geene

Bestuurslid

Ik ben Erik Geene (45 jaar) uit Landhorst. Ik woon samen met Kim Verbruggen en 
ben vader van twee zoontjes Stan (9 jaar) en Luuk (7 jaar). 

In het dagelijks leven ben ik agrariër (akkerbouw en vleesvarkens). Sinds 2009 ben ik lid van het Algemeen Bestuur van Waterschap Aa en Maas namens het CDA.

Op 18 maart 2015 vinden Waterschap bestuursverkiezingen plaats gelijktijdig met de Provinciale Statenverkiezingen. Voor deze nieuwe periode ben ik als kandidaat verkiesbaar op plaats 9. 

Samen leven met water, want zonder water geen samenleving. Water is essentieel 
voor leven. Niet alleen voor mensen, maar ook voor flora en fauna. Voor de toekomst van onze kinderen en de wereld waarin zij leven, moet het waterschap 
verantwoordelijkheid nemen. Niet te veel water, waardoor we natte voeten krijgen, 
maar ook niet te weinig. Daarnaast dragen schoon en kwalitatief goed water bij aan 
een betere leefomgeving. 

Ook als agrariër ben je erg afhankelijk van water, zowel te veel als te weinig kan 
grote gevolgen hebben, maar ook een goede kwaliteit is van groot belang. Ik zou graag zien dat de dienstverlening van het waterschap nog verder verbeterd, en dat het watersysteem verder wordt geoptimaliseerd om de gevolgen van de
klimaatverandering beter op te kunnen vangen. In mijn ogen moet dit gebeuren 
door vergroten van de afvoercapaciteit, verbeteren van de voorzieningen om water 
vast te houden en vergroten van de wateraanvoer vanuit Limburg. Om een verdere 
kostenstijging te voorkomen zal een verdere efficiency slag gemaakt moeten worden, gemaakt.

Voor mij staat CDA Brabant voor duurzaam, sociaal en economisch verantwoord 
beleid, waarbij rentmeesterschap en gespreide verantwoordelijkheid belangrijke 
thema’s zijn. Graag én met veel enthousiasme stel ik me wederom kandidaat voor het CDA in het Algemeen Bestuur van Waterschap Aa en Maas om de ingezette koers te borgen en uitvoering te geven aan de slagen die nog gemaakt moeten worden de komende vier jaar voor veilig, voldoende, schoon en natuurlijk water! 
Water in Balans!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.