Jan Suijkerbuijk

Raadslid

Werken aan een eerlijke en gezonde economie.

Jan Suijkerbuijk is een bekend gezicht in Wanroij en omstreken. En dat komt niet alleen door het raadswerk wat hij al vele jaren doet, het voorzitterschap van dagopvang de Parel in Sint-Anthonis, maar ook door zijn werk als taxichauffeur. Dagelijks heeft Jan te maken met mensen die aangewezen zijn op de taxi voor hun vervoer. Vier jaar geleden maakte hij zich zorgen of er geen mensen tussen de wal en het schip zouden vallen doordat de zorg ( WMO) overging van het rijk naar de gemeente. Gezamenlijk met een aantal gemeentes is de WMO opgepakt en dat is goed gegaan. In zijn eigen omgeving zijn de mensen overwegend positief. Er blijven knelgevallen, maar daar wordt aan gewerkt. Het kan ook met wat minder, iets wat Jan vier jaar geleden al aangaf. Zorg moet daar terecht komen waar het nodig is. Meer zorg op maat leveren.

Een ander onderwerp wat zijn belangstelling trekt, is het vrijkomen van agrarische bebouwingen. Ook wel het VAB beleid genoemd. Steeds meer boeren stoppen door onvoldoende perspectief of door geen opvolging. Een gevolg hiervan is dat er stallen leeg komen te staan. Je ziet in het buitengebied dat er vervolgens verloedering kan plaatsvinden en soms ligt de criminaliteit op de loer. Jan maakt zich sterk voor beleid wat meedenkt en faciliteert. Wat wil je toestaan in het buitengebied, zonder andere agrarische ondernemers te beperken. Door hier verstandig mee om te gaan, houd je het platteland vitaal en leefbaar. 

Het zelfde probleem doet zich voor in vrijkomende winkelruimtes in de kernen. Ook hiervoor moet passend beleid gemaakt worden. Vernieuwende initiatieven moeten een kans krijgen. Jan ziet volop kansen, zo ook met het Boerenbond gebouw in de kom van wanroij. Daar liggen kansen. Afbreken en rijp maken voor woningbouw zou een optie kunnen zijn. Maar ook zoeken naar mogelijkheden om het eventueel geschikt te maken voor b.v. recreatie. Denk daarbij aan een indoor klimtoren, bungeejumpen of een dakterras met een view over ons prachtig gebied zouden tot de mogelijkheden kunnen horen. Bovendien maken nu diverse providers van de toren gebruik voor onze mobile telefonie.    

De dorpsraden kunnen hierin een grote rol spelen, alhoewel Jan zich wel zorgen maakt of de afspiegeling van een dorp in alle dorpsraden zichtbaar is. Het baart hem zorgen dat dorpen zoals o.a. Wanroij en St Anthonis moeite hebben om mensen bereid te vinden om zitting te nemen in de dorpsraad. Ook hier komt het op vrijwilligers aan, daar moet je zuinig op zijn. Vrijwilligers koesteren waarden en tradities, een erfgoed waar we trots op moeten zijn. Voor de gemeente een taak om hierbij te ondersteunen. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.