Jeroen Verhoeven

Ledeacker

We moeten oog hebben voor de (kleine) dorpen.

Jeroen Verhoeven , 39 jaar, woont met Marijke en zijn twee zoontjes in Ledeacker. Van oorsprong komt hij uit Wanroij, maar sinds 2008 is hij neergestreken in Ledeacker.

In het dagelijks leven is Jeroen partner bij Geling Advies. Hij is adviseur op het gebied van ruimtelijke ordening en milieuonderzoek voor opdrachtgevers in heel Nederland. Hij vormt een link tussen de overheid en zijn klanten en past praktische toepassingen in het veld toe. In zijn vak liggen er vraagstukken die niet altijd eenvoudig zijn te beantwoorden. Tussen gemeentes onderling merkt hij ook veel verschil hoe zij met initiatieven van zijn opdrachtgevers omgaan, of met het klant/adviseurs contact. Het lastigste vind Jeroen om een Nee te adviseren, omdat sommige wensen gewoonweg niet kunnen binnen de huidige wet- en regelgeving. Maar het is wel een onderdeel van het vak.

Van huis uit is Jeroen vertrouwd met de politiek. Vader Paul Verhoeven was raadslid in de voormalige gemeente Wanroij en wethouder in de Sint Anthonis, voordat hij het burgemeesterschap aanvaardde in Ameland. Tegenwoordig hoeft Jeroen niet meer zo ver te reizen voor een bezoek; Paul is burgemeester in Heeze-Leende. Jeroen heeft ervaren dat politiek veel tijd vraagt, maar heeft ook gezien dat je voor een gemeenschap veel kunt betekenen.

Tijdens het dorpenrondje van het CDA in 2013 zat Jeroen, vanuit de dorpsvereniging Ledeacker, aan tafel. Hij raakte gecharmeerd van het gedachtengoed van het CDA. ”Het CDA wordt vaak gezien als een agrarisch gelieerde partij, maar heeft tegenwoordig zoveel meer goede ideeën over de samenleving, ze staat midden in de maatschappij”, vindt Jeroen.

Jeroen zit in het bestuur van dorpsvereniging `t Leker, en die timmeren aan de weg. Bijzonder trots is hij op het Dorpshuus, een prachtige locatie voor de Lekerse verenigingen. Die betalen geen huur, maar zorgen samen ervoor dat de exploitatie rondkomt.

Jeroen is een voorstander van werken in projecten, dat kan door zelfsturing van de grond komen. Zo noemt hij de voormalige school in Ledeacker. Deze kwam leeg te staan. Vervolgens staken een aantal enthousiaste vrijwilligers de koppen bij elkaar om tot een nuttige invulling te komen voor een bedrijfsverzamelgebouw. Ook het promoten van het wonen in Ledeacker is een prachtig voorbeeld van initiatieven van de inwoners zelf. Hier wilden een aantal inwoners de bouwkavels in Ledeacker in de belangstelling zetten. Er werden contacten gelegd met de gemeente en drempels weggehaald om tot een succesvolle invulling te komen.

Als laatste moet hem nog van het hart dat de herinrichting van de N602 een mooi project is. Er is door de gemeente goed geluisterd en samengewerkt met de inwoners. En dat wekt vertrouwen, laten we dat doorpakken!

 

Jeroen is er van overtuigd dat de herindeling eraan komt. En dan moet er oog blijven voor de (kleine) dorpen, er moeten krachten ontwikkeld worden om er voor klaar te zijn. De gemeente geeft nu veel vertrouwen aan de kernen en dat moet straks in 1 Land van Cuijk zo blijven. Als initiatieven vanuit het hart van de inwoners van een dorp komen, dan is de kans op slagen het grootst.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.