Leefbaarheidsfonds

Concreet willen we samen met de gemeenschappen de mogelijkheden gaan bezien voor een leefbaarheidsfonds; door het beschikbaar stellen van meer structurele middelen aan een dergelijk fonds kunnen steeds meer voorzieningen in beheer worden genomen door de gemeenschappen zelf. Met een 'recht om uit te dagen' krijgen bewoners het recht om bij de gemeente een alternatief voorstel in te dienen voor een bepaalde dienst, voorziening of plan van de gemeente; op deze wijze kunnen bijvoorbeeld initiatieven rondom groenbeheer worden overgelaten aan de gemeenschap. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.