Boerenbedrijf

Het CDA heeft veel vertrouwen in de innovatieve kracht van de agrarische ondernemers; ondernemers die aantoonbaar verantwoordelijkheid willen dragen voor milieu, gezondheid en dierenwelzijn, ondernemers die duurzame ontwikkelingen omarmen bij de doorontwikkeling van hun bedrijven. Het CDA wil deze ondernemers dan ook de ruimte geven om deze ontwikkelingen mogelijk te maken, teneinde de sector nog duurzamer, gezonder en concurrerender te laten worden. Wanneer we ondernemers oprecht de kans willen geven deze doelen te bereiken, moeten we ook niet bang zijn voor herverdeling van de productiecapaciteit in de veehouderij; dit geeft financiële slagkracht om daadwerkelijk te kunnen investeren in duurzame oplossingen. Maar deze groei kan alleen maar als dat geen extra overlast voor de omgeving oplevert en als er aantoonbaar verbeteringen op het gebied van milieu, gezondheid en dierenwelzijn tegenover staan.

 

De genoemde transitie van de landbouwsector leidt er ook toe dat steeds meer stallen leeg komen te staan en een verpaupering van onze openbare ruimte dreigt. Het CDA wil dat lokale en provinciale overheid samen beleid ontwikkelt waarbij er veel ruimte ontstaat om met name de MKB-sector de kans te geven alternatieve bedrijfsvormen te vestigen in deze zogenaamde VAB's en waar mogelijk deze gebouwen zelfs om te bouwen tot woonruimte, mits dit de nodige agrarische ontwikkelingen niet in de weg staat.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.