Flexibele bouwvoorraad

Het CDA kiest ervoor om voor elk dorp ten allen tijde een voorraad bouwpercelen beschikbaar te hebben, een zogenaamde flexibele voorraad. Woonbeleid en bestemmingsplannen moet zo worden ingericht dat dit mogelijk wordt gemaakt. Bouwpercelen dienen flexibel te worden aangeboden, met maatwerk in- en aangepast kunnen worden aan de wensen van kopers, met name voor jongeren en ouderen. De prijs van bouwpercelen dient concurrerend te zijn met ons omliggende gemeenten en extra korting voor diegenen die duurzaam bouwen ziet het CDA als een extra kans. Voor degenen die aangewezen zijn op sociale huurwoningen neemt de gemeente een actieve rol in het beschikbaar krijgen van voldoende huurwoningen van Mooiland. Wanneer dit niet tot het gewenste effect leidt, dient de gemeente samen met partners in onze regio nieuwe initiatieven te nemen die bijdragen aan een groter aanbod van sociale huurwoningen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.