Gezonde financiën

Als CDA zijn we er trots op dat we actief hebben mogen bijdragen aan onze gezonde gemeentefinanciën. Het grootste deel van de gemeentebegroting bestaat uit geld via de rijksoverheid. Slechts een beperkt aandeel komt uit lokale heffingen en belastingen. In beide gevallen is er sprake van belastinggeld, opgebracht door de inwoners van de gemeente. Uitgangspunten voor het financieel beleid van het CDA zijn: zorgvuldigheid, transparantie en gematigde lokale lasten. De hoogte van de gemeentelijke uitgaven en investeringen vormt geen doel op zich. Ze dragen bij aan een maatschappelijk doel. We leven niet in de waan van de dag. We zorgen dus ook voor voldoende weerstandsvermogen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.