Goed rentmeesterschap

‘De wereld mooier achterlaten dan dat we haar aantreffen’, ofwel goed ‘rentmeesterschap’ vormt de kern van de CDA-visie op energietransitie. Het CDA is van oudsher de partij van het maatschappelijk initiatief en het zo laag mogelijk in de samenleving neerleggen van verantwoordelijkheden. Ook op het gebied van energietransitie is lokaal maatwerk de sleutel. In Sint Anthonis mogen we er trots op zijn dat we met een score van 44% energieneutraal tot de koplopers in Nederland behoren.

 

De meerwaarde vanuit het CDA-gedachtegoed is om vanuit de samenleving zelf - via gedrag, houding en acceptatie - de energietransitie te bewerkstelligen, in plaats van van bovenaf aan de samenleving op te leggen. Het CDA wil dit onder meer doen door duurzaam bouwen met financiële prikkels te stimuleren, afspraken te maken met netbeheerders voor verduurzaming of vervanging van het gasnet bij nieuwbouwprojecten en het ontstaan van regionale energiecoöperaties te stimuleren vanuit een leefbaarheidsfonds.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.