Kracht van mensen

Het CDA gaat uit van de persoonlijke kracht en waardigheid van mensen. Natuurlijk houden we rekening met wat mensen niet kunnen, maar ons vertrekpunt is wat mensen wel kunnen. Dat vergt geen algemene regels maar maatwerk ook bij thuiszorg. Maatwerk houdt in dat de mogelijkheid tot woningaanpassingen onderdeel is van de maatschappelijke ondersteuning en dat de gemeente afspraken maakt met zorgorganisaties over maatwerk bij de thuiszorg, wanneer een algemene voorziening niet toereikend is. We willen ook in de zorg de mogelijkheid instellen dat inwoners met een ‘recht om uit te dagen’ voorstellen doen om zelf de zorg in hun omgeving te organiseren als alternatief voor zorg die wordt aangeboden door de gemeente. Als het gaat om passende voorzieningen wil het CDA inzetten op dagbesteding voor hen die het nodig hebben in elke kern.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.