Krimp

Het CDA begrijpt dat bevolkingskrimp een moeilijk te sturen fenomeen is. We kunnen er echter wel alles aan doen om deze krimp zo goed als mogelijk te begeleiden. Daarom streeft het CDA ernaar dat de gemeente haar verantwoordelijkheid neemt om basisscholen bereikbaar te houden. Wanneer een basisschool door bevolkingskrimp, ontgroening en leerlingendaling noodgedwongen haar deuren moet sluiten dan moet de gemeente zorg dragen voor het realiseren van passend vervoer voor deze doelgroep. Zo houden we onze kleine kernen aantrekkelijk en leefbaar voor starters en jonge gezinnen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.