Kunst en cultuur

Kunst en Cultuur

Kunst en cultuur zijn voor het CDA geen zaken die voorbestemd zijn voor een kleine elite, maar gericht mogen zijn op een breed en groot publiek. Voor ons is het van belang dat de gemeente onze jeugd kennis laat maken hiermee en voldoende middelen beschikbaar stelt om kunst- en cultuureducatie en het bibliotheekwezen te blijven ondersteunen. Ook hier kiezen we bij voorkeur voor vormen die geen dure ambtelijke organisaties behelzen, maar voor oplossingen waarbij de samenleving zelf met inzet van vrijwilligers invulling geeft aan cultuureducatie en bibliotheekwezen. De wijze waarop muziekverenigingen nu al hieraan invulling hebben gegeven, is een goed voorbeeld van hoe de samenleving hierin actief kan zijn.

 

Culturele activiteiten zijn wat ons betreft in eerste instantie bedoeld voor onze eigen inwoners. Grote evenementen als dancefeesten en party's zijn vooral bedoeld voor een grote schare bezoekers van buiten onze gemeente. Het CDA is, mede om redenen van veiligheid en overlast, er voorstander van om als gemeente terughoudend te zijn bij het mogelijk maken van zulke grote evenementen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.