Kwaliteit buitengebied

Aandacht voor de kwaliteit van de openbare ruimte mag zich niet slechts beperken tot de kernen zelf. Een rommelig buitengebied dient net als in de kernen zelf te worden voorkomen. Daar waar de gemeente zelf aan zet is, dient zij te investeren in de kwaliteit van de openbare ruimte buiten de dorpen; daar waar de particulier aan zet is, dient waar nodig middels handhaving te worden opgetreden.  

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.