Kwaliteit openbare ruimte

De kwaliteit van de openbare ruimte is voor veel inwoners van belang. Niet alleen het eigen huis en de eigen tuin liggen er mooi bij, maar de wens dat ook onze openbare ruimte er goed bij ligt, leeft sterk in onze dorpen. De gemeente dient daarom voldoende middelen beschikbaar te stellen voor een kwalitatief hoog niveau van onze straten en openbare ruimtes en groen. Groen kleedt onze dorpen aan en draagt bij aan de vergroting van het waterbergend vermogen. Het CDA pleit voor extra investeringen in het opwaarderen van het groen in onze kernen. En waar mogelijk laten we dit in beheer nemen door inwoners zelf. Hiernaast is het voor kinderen van belang dat de openbare ruimte veilig is ingericht en er voldoende speelmogelijkheden ter beschikking zijn, zodat ze veilig en prettig samen buiten kunnen spelen; dit is van belang voor de goede lichamelijke én sociale ontwikkeling van onze kinderen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.