Leegstand

In onze kernen komen steeds vaker gebouwen leeg te staan. Voorbeelden hiervan zijn winkels, kerken en scholen die helaas hun deuren dicht doen. De gemeente dient samen met inwoners actief na te denken over beleid voor leegkomende gebouwen in de kernen. Enerzijds voorkomen we leegstand en verpaupering en anderzijds ontstaan er mogelijkheden om deze gebouwen duurzaam voor een gemeenschap in te zetten.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.