MKB en detailhandel

Het behoud van MKB-bedrijven en in het bijzonder de detailhandel in onze dorpen draagt in belangrijke mate bij aan de leefbaarheid van onze kernen. De gemeente dient dan ook een stimulerende en regisserende rol te spelen in het behoud van voldoende detailhandel in de belangrijkste kernen van onze gemeente. Flexibele regelgeving, ruimte aan ontwikkelingen en een open en meewerkende houding zijn hierbij cruciaal. Ondernemers moeten zich welkom en thuis voelen in onze gemeente.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.