Ondernemen

Bedrijvigheid en ondernemerschap dragen bij aan de vitaliteit en de leefbaarheid van onze dorpen. Van oudsher is de economie van Sint Anthonis met name een agrarische economie. Agrarische familiebedrijven en aanverwante MKB-bedrijven zijn de motoren waarop onze lokale samenleving draait. Onze agrarische economie maakt een belangrijke transformatie door; steeds grotere eisen aan milieuaspecten en dierenwelzijn vragen grote investeringen van de sector. Keuzes die hogere overheden eenzijdig opleggen, vormen een bedreiging voor de kleinschaligheid van familiebedrijven en leiden steeds meer tot schaalvergroting en industrialisering van de sector.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.