De gemeente is er voor u!

De gemeente is geen doel op zich, de gemeente is er voor u! Als CDA vinden wij dat ons gemeentebestuur en de gemeentelijke organisatie ten dienste staan van onze inwoners en bedrijven. Zij vormen de kracht van onze lokale samenleving, de gemeente stelt zich dienstbaar op om deze kracht haar werk te laten doen en de samenleving de kans te geven te floreren. Dit roept wel eens spanning op als het gaat om de handhavingstaken van onze gemeente. Maar ook dan staat het belang van onze samenleving centraal: ook bij handhaving gaat het niet om het belang van de regelgeving an sich, maar de doelstellingen en het belang van onze samenleving waartoe we de handhaving moeten uitvoeren. Voor bestuurders en ambtenaren is het van belang om bij handhavingstrajecten altijd het belang van onze samenleving centraal te stellen.

 

Gemeentelijke dienstverlening

De gemeente is er dus voor u. Ook als het gaat om situaties waarin u afhankelijk bent van de gemeente in haar rol als dienstverlener; of het nu gaat om het aanvragen van een paspoort, een vergunning of simpelweg als u een vraag heeft aan onze gemeente. De afgelopen jaren hebben we goede stappen gezet op weg naar een optimale dienstverlening, een dienstverlening die gekenmerkt wordt door een open en uitnodigende houding waardoor mensen zich welkom voelen op ons gemeentehuis. Maar ook een dienstverlening die gebruik maakt van moderne hulpmiddelen en die in de digitale wereld haar producten op een efficiënte wijze weet aan te bieden.

 

Gezonde financiën.

Als CDA zijn we er trots op dat we actief hebben mogen bijdragen aan onze gezonde gemeentefinanciën. Het grootste deel van de gemeentebegroting bestaat uit geld via de rijksoverheid. Slechts een beperkt aandeel komt uit lokale heffingen en belastingen. In beide gevallen is er sprake van belastinggeld, opgebracht door de inwoners van de gemeente. Uitgangspunten voor het financieel beleid van het CDA zijn: zorgvuldigheid, transparantie en gematigde lokale lasten. De hoogte van de gemeentelijke uitgaven en investeringen vormt geen doel op zich. Ze dragen bij aan een maatschappelijk doel. We leven niet in de waan van de dag. We zorgen dus ook voor voldoende weerstandsvermogen.

 

Samenwerking Land van Cuijk

De toekomst van onze gemeente ligt in het Land van Cuijk. De huidige samenwerking tussen de vijf gemeenten in onze regio geeft onvoldoende slagkracht voor de uitdagingen waarvoor we in onze regio staan; en als kleine zelfstandige gemeente zijn we onvoldoende in staat om zonder verregaande samenwerking passende oplossingen voor deze uitdagingen te vinden. Tevens klinkt luid en duidelijk de roep van onze inwoners om meer specialisme en kwaliteit in het ambtelijk apparaat.

 

Op 20 september 2017 heeft de gemeenteraad van Sint Anthonis een besluit genomen om toe te werken naar één gemeente Land van Cuijk. Het CDA Sint Anthonis respecteert dit besluit en onderschrijft daarmee de wens om te komen tot één gemeente Land van Cuijk. We stellen tegelijkertijd vast dat niet alle vijf gemeenten dit uitgangspunt op dit moment dragen; het is daarom van belang dat we op een zorgvuldige wijze het gesprek blijven voeren als vijf gemeenten met elkaar om een passende oplossing te vinden voor de situatie die is ontstaan. Het CDA Sint Anthonis gaat hierbij uit van het genomen besluit om te komen tot één gemeente Land van Cuijk, maar beseft tegelijkertijd dat het van belang is open te staan voor alternatieve oplossingen als dit nodig is om de impasse te doorbreken.

 

 

Op 20 september 2017 heeft het CDA tevens een amendement gesteund dat vraagt om een dorpeninvesteringsplan en een financieel arrangement als voorwaarde voor de vorming van een gemeente Land van Cuijk. Voor het CDA is dit een belangrijke voorwaarde die we gestand willen doen. Daarnaast willen we de schaalverkleining goed uitwerken en ook deze uitwerking voorwaardelijk laten zijn voor de vorming van een gemeente Land van Cuijk, zo mogelijk per 1 januari 2023.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.