Wij zijn CDA Sint Anthonis!

De gemeente Sint Anthonis is voor het CDA vooral een gemeenschap waarin mensen samen leven! In een sterke samenleving staan mensen centraal, betrokken inwoners die met elkaar samen leven, werken en bouwen aan een gemeenschap. Het CDA staat voor de gedeelde waarden die ons verbinden, voor een traditie van gerechtigheid, tolerantie en verantwoordelijkheid; deze gedeelde waarden en tradities vormen voor ons de identiteit van de samenleving.

In de door ons gewenste sterke samenleving richten mensen met elkaar hun leven in via familie of gezin, buurt, vereniging, geloofs- of andere gemeenschappen. We zorgen en werken voor elkaar en met elkaar. Gemeentelijke overheid en markt zijn in onze visie dienstbaar aan de samenleving, en niet andersom!

Als iedereen verantwoordelijkheid neemt voor zijn eigen leven en dat van anderen, vormen we met elkaar die samenleving waarin niemand aan zijn lot wordt overgelaten en waar de zorg voor onze ouderen, zieken en gehandicapten goed geregeld en waar mogelijk onderling vorm gegeven is. De keuzes voor de onze lokale samenleving die we door willen geven, vertalen we ook in een omgeving waar het prettig en veilig wonen is én we vertalen deze keuzes in een eerlijke en gezonde economie. We willen nu investeren in de economie van morgen: in kennis, innovatie en duurzame groei.

De gemeentelijke overheid speelt bij dit alles een dienstbare rol aan die sterke samenleving; geen overheid die het van bovenaf allemaal gaat regelen, maar een overheid die initiatieven vanuit de samenleving ruimte geeft en mogelijk maakt. Met deze voorstellen werken wij in Sint Anthonis aan een gemeenschap, waarin iedereen er toe doet en mee kan doen, nu en in de komende generaties!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.