Openbaar vervoer

Openbaar vervoer draagt bij aan betere bereikbaarheid en stelt mensen in staat om te participeren in de samenleving. Voor diegenen die aangewezen zijn op het openbaar vervoer dient er dan ook meer aandacht te komen voor betere verbindingen. Het kan niet zo zijn dat ov-verbindingen onze dorpen links laten liggen; de gemeente dient bij de provincie op te komen voor goede busverbindingen tussen onze dorpen en naar stedelijke gebieden ten westen van ons, zoals Uden, Helmond en Eindhoven. Daar waar reguliere busverbindingen niet rendabel zijn, dienen we in te zetten op innovatieve oplossingen met betrokkenheid van inwoners zelf.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.